Het verhaal van Justus

Hieronder beschrijft Gilbert hoe hij Justus heeft ontmoet en hoe hij erachter is gekomen dat Justus behoefte had om gesponsord te worden.

Justus Gitau is 17 jaar oud en woont bij zijn moeder samen met nog drie ander broertjes en zusjes. Ze wonen in de plaats Mzzima (sloppenwijk). Justus is normaal gesproken een vrolijke jonge die gepassioneerd is over zijn opleiding. Ik heb Justus ontmoet terwijl ik onderwijs gaf uit Gods woord (de Bijbel). Justus kwam dan altijd trouw na schooltijd naar mij luisteren met veel interesse. Een keer na de samenkomst kwam Justus naar mij toe met een aantal vragen. Wat mij opviel was dat hij erg terneergeslagen was en veel zorgen had. Ik heb er verder niet veel aandacht aan besteed, omdat ik bij mezelf dacht ‘iedere persoon die uit een sloppenwijk komt ziet er terneergeslagen uit’.
Na een andere samenkomst vroeg ik hem wat er aan de hand was waarna hij aangaf dat de hoofdonderwijzer van zijn school hem had versteld dat hij van school af moest. Zijn moeder was al naar de school geweest om te pleiten dat ze Justus op school zouden houden en dat ze het schoolgeld voor dat jaar zou betalen. Justus hoopt door middel van zijn opleiding dat hij de familie een betere toekomst kan geven. Hij was daarom ook zeer gemotiveerd om zijn opleiding af te maken. Dit was dan ook de reden dat hij zo terneergeslagen was tijdens de samenkomsten. Ik voelde erg met hem mee en heb hem toen bemoedigd en gezegd dat hij op God moet vertrouwen. Toen de organisatie (KeniaSupport) aan mij doorgaf dat meer kinderen gesponsord konden worden, dacht ik meteen aan Justus. Justus is erg blij dat hij deze kans krijgt om zijn opleiding af te ronden. We doen ook Bijbelstudie samen; ik geloof dat hij zo meer over God te weten komt.

Gods zegen voor de organisatie en alle mensen die eraan bijdragen. Jullie doen goed werk. De Heilige Geest leidt jullie op de goede weg. Gilbert

Print Friendly, PDF & Email